API.CATHOLICA.RO

Aţi dori ca să includeţi în paginile sitului Dvs informaţii liturgice despre ziua de astăzi (sfânt, lecturi, după ritul romano sau greco-catolic)? Nimic mai uşor cu scripturile oferite de API.Catholica.ro!

Latini - versiunea 1 Latini - versiunea 2 Bizantini - versiunea 1 Bizantini - versiunea 2

Oferim şi câteva RSS-uri utile tot liturgice.

lecturile evanghelice pentru ambele rituri de azi alternativă de mâine alternativă

lecturile liturgice pentru ritul latin de azi alternativă de mâine alternativă